Ostróda

Ostróda – miasto wyjątkowe pod wieloma względami. Przede wszystkim zachwyt budzi jego historia, która sięga czasów przedchrześcijańskich. Najciekawszym i najbardziej godnym przypomnienia momentem w historii Ostródy było zacieśnienie więzi między jej mieszkańcami a zakonem Krzyżackim. Początki tej znajomości sięgają przełomu XIII i XIV wieku, kiedy nieopodal dzisiejszej Ostródy członkowie zakonu poczęli budować drewnianą warownię.

więcej informacji »